Wednesday, 15 June 2011

Sebab-sebab Kelahiran Mazhab

Menurut Prof. Mahmood Zuhdi bin Abdul Majid, terdapat beberapa sebab yang mendorong kelahiran mazhab:

1. Perbezaan Antara Para Fuqaha Dalam Teori Hukum.

Perbezaan ini ialah merupakan asas pertama kepada wujudnya mazhab-mazhab hukum. Kalau ditakdirkan bahawa perbezaan seperti itu tidak pernah muncul di kalangan para fuqaha maka pertumbuhan mazhab seperti yang diperkatakan ini tidak berlaku.

2. Wujudnya Personaliti Yang Kuat.

Personaliti-personaliti yang kuat ini telah lahir di kalangan para fuqaha yang ternama pada waktu itu sehingga menjadikan orang ramai cukup terpengaruh dengan mereka dan merasakan bahawa pada merekalah tempat menumpang ilmu.

3. Lahirnya Kelas-Kelas Pengajaran Secara Teratur.

Dalam perkembangan ini kebanyakan para fuqaha mengadakan kelas-kelas pengajaran mereka sendiri dengan cara yang lebih teratur, yang menarik para pelajar untuk datang belajar dengan cara yang lebih teratur. Wujudnya kelas-kelas pengajaran yang teratur ini juga menjadikan fuqaha berkenaan lebih terkenal di seluruh pelusuk negeri.

4. Kesetiaan Para Murid Terhadap Para Guru Mereka.

Hal ini membawa kepada bahawa pengaruh murid ini, sesudah kematian para guru mereka, akan sentiasa menyebut para guru mereka dan mengajak orang ramai supaya menghayati pengajarannya.

______________________________
Bibliografi:
1. Sejarah Pembinaan Hukum Islam karya Prof. Mahmood Zuhdi bin Abdul Majid, terbitan 'Penerbit Universiti Malaya'.

No comments:

Post a Comment