Wednesday, 15 June 2011

Hadis Sahih Adalah Mazhabku

Imam Al-Syafie menyedari bahawa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sangat banyak dan mungkin ada hadis yang belum diketahuinya. Oleh sebab itu, beliau berpesan kepada sekalian muridnya, "Jika hadis itu sahih, maka itulah mazhabku!" Atau dengan lafaz yang lain, "Jika kamu menemukan di dalam kitabku pendapat yang bertentangan dengan sunnah, maka ambillah sunnah itu dan tinggalkanlah pendapatku."

Namun, tugas ini tidak mudah. Ustaz Umar Muhammad Noor pernah menerangkan  di dalam blog beliau dengan menukil banyak pendapat ulama dan pendapat beliau sendiri tentang hal ini bahawa seseorang itu mestilah:
1. Meneliti semua hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Imam Al-Syafie bagi mengetahui sama ada hadis sahih itu sudah diketahui oleh beliau ataupun belum.
2. Tinggalkan pendapat Imam Al-Syafie sekiranya bertentangan dengan hadis sahih yang belum pernah diketahui oleh beliau.
3. Tetap berpegang kepada penafsiran Imam Al-Syafie sekiranya beliau sudah mengetahui hadis sahih itu atau isi kandungan hadis itu.
4. Mengetahui metod penilaian hadis Imam Al-Syafie. Sekiranya hadis sahih itu sesuai dengan metod Imam Al-Syafie, maka fikirkan pula adakah beliau akan menilai hadis itu sebagai sahih dan menerimanya? Jika berasa yakin Imam Al-Syafie dapat menerimanya, maka hadis itu boleh diterima.
5. Seorang yang telah mencapai mujtahid mazhab, supaya dia dapat mengenal pasti dengan cermat sama ada hadis itu akan diterima atau ditolak oleh Imam Al-Syafie, dari sudut kecacatan (illah), nasikh-mansukh, takhsis atau hal yang lain.

Pernah Imam Ibnu Khuzaimah ditanya adakah beliau tahu mana-mana hadis sahih yang belum ditulis oleh Imam Al-Syafie, lantas Imam Ibnu Khuzaimah menjawab, "Tidak." Sekaligus ucapan Imam Ibnu Khuzaimah yang sering meneliti karya Imam Al-Syafie ini menunjukkan kealiman Imam Al-Syafie dalam hadis.
______________________________________
Bibliografi:
1. Artikel "Al-Syafi'i: Hadis Sahih Adalah Mazhabku", Blog Ustaz Umar Muhammad Noor: umarmnoor.blogspot.com
2. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam
3. I'lamul Muwaqqiin karya Sheikh Ibn al-Qayyim

No comments:

Post a Comment