Thursday, 16 June 2011

Qaul Qodim Dan Qaul Jadid Mazhab Al-Syafie

Imam Al-Syafie mempunyai 2 versi pendapat iaitu Pendapat Lama (Qaul Qodim) dan Pendapat Baru (Qaul Jadid). Qaul Qodim adalah merupakan pendapat lamanya ketika beliau berada di Baghdad, manakala Qaul Jadid adalah merupakan pendapat barunya setelah berhijrah ke Mesir.

Faktor Kelahiran Qaul Qodim dan Qaul Jadid 

Antara faktor yang mendorong Imam Al-Syafie mengubah pendapat lamanya (Qaul Qodim) kepada pendapat yang baru (Qaul Jadid) adalah disebabkan:
1. Penemuan dalil-dalil yang baru dan dapat diterima (maqbul).
2. Penemuan kekuatan atau kelemahan sesuatu dalil.

Manakah Qaul Yang Boleh Dinisbahkan Kepada Mazhab Al-Syafie?

Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam telah menjelaskan tentang hal ini. Bentuk Qaul yang boleh dinisbahkan kepada Mazhab Al-Syafie ialah:

1. Qaul Qodim yang tidak diubah oleh Imam Al-Syafie, maka ianya sebahagian daripada Mazhab Al-Syafie.
2. Qaul Qodim yang dirujuk semula oleh Imam Al-Syafie, maka ianya sebahagian daripada Mazhab Al-Syafie.
3. Qaul Qodim yang diunggulkan (tarjih) kerana kesahihan hadis, maka ianya sebahagian daripada Mazhab Al-Syafie.
4. Qaul Jadid Imam Al-Syafie yang telah ditetapkan, maka ianya sebahagian daripada Mazhab Al-Syafie.

 _____________________________
Bibliografi:
1. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam.
2. Al-Syafie karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.

No comments:

Post a Comment