Monday, 13 June 2011

Imam Al-Syafie Hafaz Al-Qur’an

Kehidupan Imam Al-Syafie ketika kecil sangat miskin. Ditambah pula dengan keadaannya yang yatim, sehingga ibu beliau tidak mampu untuk membayar yuran pengajiannya. Namun, kecerdasan hafalan Imam Al-Syafie telah menarik perhatian gurunya dan membuat gurunya itu senang hati.

Imam Al-Syafie telah menghafal Al-Qur’an sejak usia 7 tahun. Guru mengaji Imam Al-Syafie pada ketika itu ialah Ismail bin Qisthantin. Dan gurunya ini adalah merupakan seorang Syeikh di kota Mekah pada zamannya.

Kata Imam Al-Syafie, “Aku mengaji Al-Qur’an dengan Ismail bin Qisthantin, sedang guruku mengaji dengan Syibl bin ‘Ibad dan Makruf bin Misykan, kedua mereka mengaji dengan Yahya bin Abdullah bin Katsir, ia pula mengaji dengan Mujahid, Mujahid mengaji dengan Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Abbas mengaji dengan Ubay bin Kaab dan Ubay bin Kaab mengaji langsung dengan Rasulullah SAW.” Demikian salasilah pengajian Al-Qur’an Imam Al-Syafie yang mutawatir sehingga ke Rasulullah SAW.

Hubungan Imam Al-Syafie dengan Al-Qur’an memang sangat rapat. Hal ini berterusan sepanjang hidup beliau. Imam Al-Nawawi di dalam kitabnya Al-Tibyan fi Adaabi Hamalah Al-Qur’an, berkata, “Di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Qur’an sekali dalam sehari semalam ialah Usman bin Affan RA, Tamim Al-Daariy, Said bin Jubair, Mujahid, Al-Syafie dan lain-lain.”   
________________________________________
Bibliografi:
1. Al-Syafie karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
2. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam. 
3. Al-Tibyan fi Adaabi Hamalatil Qur'an karya Imam Al-Nawawi.

1 comment: