Sunday, 19 June 2011

Penyebaran Mazhab Al-Syafie di Nusantara

Imam Al-Syafie sangat suka mengembara ke merata tempat bagi tujuan belajar dan mengajar. Kesungguhannya mengembara menjadikan diri beliau dikenali dan dikagumi oleh ramai umat Islam. Hasilnya, penyebaran Mazhab Al-Syafie telah berlaku di wilayah tanah arab seperti Mekah, Iraq, Yaman, Mesir dan di wilayah-wilayah yang lain seperti Parsi dan Nusantara.

Kemungkinan penyebaran ini disebabkan 2 faktor:
(1) Kemasyhuran Imam Al-Syafie.
(2) Kemasyhuran tokoh-tokoh Mazhab Al-Syafie.

Menurut para pengkaji sejarah, kedatangan Islam di Nusantara telah dibawa oleh para mubaligh asing yang datang dari Arab, Parsi, India atau Cina. Dipercayai, kitab yang dijadikan rujukan atau pegangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah:
(1) Al-Dar al-Manzum karya Abu Ishaq Al-Syirazi (Tokoh Mazhab Al-Syafie).
(2) Minhaj al-Tholibin karya Imam Al-Nawawi (Tokoh Mazhab Al-Syafie).
(3) Ihya' Ulum al-Din karya Abu Hamid Al-Ghazali (Tokoh Mazhab Al-Syafie).

Kesimpulannya, pengaruh Imam Al-Syafie dan tokoh-tokoh Mazhab Al-Syafie telah menyebabkan para mubaligh membawa Mazhab Al-Syafie ke Nusantara dan menyebarkannya dalam kalangan warganegara.

_______________________________
Bibliografi:
1. Al-Syafie karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
2. Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi.
3. Pra-U STPM Tamadun Islam. Terbitan Longman.
4. Nota STPM Tamadun Islam. Mahayudin Hj. Yahaya.

No comments:

Post a Comment